Registruokitės, jei norite gauti medžiagą

Trumpi video

Kristus atnešė Gerąją naujieną vargšams, atėjo skelbti belaisviams išvadavimo, akliesiems – regėjimo, atėjo vaduoti prislėgtųjų ir skelbti Viešpaties malonės metus.
(Lk 4,18-19)

Registracija į grupelę

Registruokitės į „Meilės be šydo“ moterų grupelę.

Laiškas nuo Liz

Laiškas nuo Meilės be šydo įkūrėjos Liz Dickson.

Drugelio virsmo istorija

Kai Dievo moterys būna perkeistos, įgalintos ir pasirengusios plėsti savo būrį ten, kur jos diena iš dienos gyvena, nutinka nuostabių dalykų, galimybės tampa beribės.
David Platt
Rašytojas

Registruokitės, jei norite gauti nemokamą medžiagą