Knygos „Brangesnė už perlus“ autoriai

perlas

Susana Heckmann studijavo politinę filosofiją Berklio universitete. Šiuo metu kartu su vyru Kenu ugdo vadovus organizacijoje Campus Crusade for Christ. Štai ką pati autorė rašo knygos dedikacijoje: „Knygą skiriu savo Viešpačiui Jėzui, kuris vaikšto su manimi, kalba su manimi ir vis patvirtina, kad priklausau Jam. Ačiū Tau, Viešpatie, kad drąsini ir palaikai mane įgyvendinant šį projektą.“ Autorė savo dedikacijoje priduria: „Šį darbą skiriu ir savo nuostabiam vyrui Kenui, kuris, kaip ir aš, palaiko ryšį su Dievu ir siekia, kad jo gyvenime atsiskleistų Jo pašaukimas. Kenai, tu nepakartojamas! Ačiū tau už maldas, padrąsinimą, beribį gerumą ir paramą.“

Gaila Porter yra organizacijos Campus Crusade for Christ projekto Significance (Brangesnė už perlus) vadovės pavaduotoja. Gaila daug keliauja po visą pasaulį ir padeda steigti Significant Woman (Brangesnė už perlus) grupeles. Gaila yra plunksnos meistrė, priklauso nacionalinei rašytojų grupei. „Šią knygą skiriu Jėzui, artimiausiam savo draugui. Ačiū, kad myli mane ir nuolatos primeni, kad šis projektas nėra Tau per sunkus ir Tu jį įgyvendinsi savo galia. Dėkoju savo seseriai Adi, kuri savo gyvenimu pademonstravo, kaip skleidžiasi pašaukimas ir ryškėja moters tapatybė. Net ir ilgai grumdamasi su vėžiu, tu sugebi gyventi dėl Dievo ir vykdyti unikalią Jo tik tau skirtą misiją, nes savo gyvenimu trokšti nešti nenykstantį vaisių į amžinybę. Ačiū už įkvėpimą ir padrąsinimą.“

Diana Feldman yra kompanijos Feldman and Associates vadovė ir viena iš steigėjų. Ši kompanija yra viena žinomiausių konsultuojamojo ugdymo įmonių Australijoje. Dianos, kaip ugdančiosios vadovės ir tobulinimosi specialistės, paslaugomis naudojasi tiek didžiulės verslo įmonės, tiek bažnyčios, tiek įvairios moterų grupės ir grupelės. Dianos, sutikusios būti šios knygos bendraautore, indėlis tikrai nemažas: čia ji dalijasi savo žiniomis ir patirtimi ugdymo bei asmeninio tobulėjimo klausimais, asmeniškai drąsina skaitytojas. Ji gyvena Tuvumboje, Australijoje. „Be Dievo, savo Gelbėtojo, be Jo Artumo ir vedančios rankos kai kurie dalykai mano gyvenime apskritai būtų neįmanomi ir liktų neįgyvendinti. Dievas yra mano neišsenkantis šaltinis, iš Jo semiuosi visko, ko reikia. Ačiū Jam už tai, kad leido gimti šiam projektui“, – sako autorė.